Addendum

Addendum aan de algemene voorwaarden voor professionele klanten

Versie 2024

 

(digitaal) te ondertekenen:

 

Onderhavig document vormt een addendum aan de algemene verkoopsvoorwaarden, uitsluitend voor professionele klanten van nEYES BV met ondernemingsnummer BE0567.931.832 en met maatschappelijke zetel te Molsesteenweg 83 bus 3, 2490 Balen, dewelke ook handelt onder de commerciële benaming “Makeupgroothandel.be”.

 

Door het plaatsen van een bestelling geeft de professionele klant van Makeupgroothandel.be (nEYES BV), (hierna de “klant” genoemd) te kennen akkoord te gaan met zowel de algemene verkoopsvoorwaarden van nEYES BV als met  onderhavig addendum aan de algemene verkoopsvoorwaarden voor professionele klanten van nEYES BV, dewelke steeds worden voorgelegd aan de professionele klanten.

 

Startorder en coaching:

 

De startorders en coaching worden geregeld als volgt - schema (zie bijlage):

 

1.       Eerste startorder: losse producten met minimum een aankoopwaarde van 1500 EUR (excl. btw) of een display (compact display, self selection display of standing display).  

2.       Het bonusniveau van de professionele klant wordt bepaald door nEYES en is geldig t.e.m. het einde van het lopende jaar, rekening houdend met collectieve kerstsluiting.

3.       Evaluatie in functie van aanpassing van bonusniveau eind november van het lopende jaar, definitieve evaluatie in functie van aanpassing van het bonusniveau eind december van het lopende jaar. 

4.       Coachings/ bezoeken zijn afhankelijk van het bonusniveau. 

5.       Annulatie coachmomenten: bij 2 annulaties per jaar, verdwijnt er 1 coachingmoment per desbetreffend jaar.

 

 

Trainingen:

 

De trainingen worden geregeld als volgt:

 

6.      Basisopleiding (online en gratis) verplicht te volgen om de theoretische kennis van Bellapierre te verwerven.

7.       Seizoenstrainingen/ masterclasses kunnen pas gevolgd worden als er een basisopleiding gevolgd werd: minimum 1 seizoenstraining/masterclass per jaar.

8.       De seizoenstrainingen zijn betalend, alsook de Masterclasses.

9.      Er worden op geregelde tijdstippen, te bepalen door nEYES BV, audits georganiseerd, teneinde te verifiëren dat er voldoende basiskennis omtrent Bellapierre aanwezig is. Is er na dergelijke audit vastgesteld dat er niet voldoende basiskennis is, dan dient men, in samenspraak met nEYES BV, de Bellapierre Academy, trainingen en/of Masterclasses te volgen, dit om de kwaliteit en de naam van het merk Bellapierre hoog te houden. Dit dient binnen het jaar gevolgd te worden na de audit.

10.   Geavanceerde opleidingen steeds betalend inschrijven enkel via academy@makeupgroothandel.be of via de website en inschrijving is pas geldig na betaling.

 

 

 

Bestellingen:

 

De bestellingen worden geregeld als volgt:

 

11.    Eerste startorder (display, losse producten..) op voorhand te betalen.

12.   Minimum 1500 EUR (excl. Btw) per jaar bestellen om Bellapierre klant te blijven (125 EUR (excl. Btw)/ maand.

13.    Bestelling < 300 EUR (excl. Btw): 12,50 EUR (excl. Btw) transportkosten. Bestelling groter of gelijk aan 300 EUR (excl. Btw): gratis verzending.

14.   Afhalen kan, mits op voorhand  doorgeven van de bestelling. Dit wordt verwerkt in functie van de drukte. Je kan je bestelling pas komen afhalen, van zodra je een mailtje/ bericht van het platform hebt ontvangen dat je bestelling klaar staat.

15.   Bestellingen doorgegeven via mail of de Salon Coach of het platform worden verwerkt in functie van de drukte. Bestellingen dienen dan ook steeds goed op voorhand doorgegeven te worden en niet de dag voordat de bestelling verwacht wordt. Er dient rekening gehouden te worden met druktes, handelingen & tijd van transport.

 

 

Retours/ wissels/ backorders:

 

De retours, wissels en backorders worden geregeld als volgt :

 

16.   Omruiling maximum 2 keer per jaar. Omruiling: kan enkel voor hetzelfde product in een andere kleur, dus product voor product. De producten zitten in de originele en huidige verpakking (onbestickerd, onbeschadigde staat, geen oude producten tegen nieuwe…). Deze producten dienen op eigen kosten verzonden te worden naar het magazijn. Van zodra het magazijn deze producten heeft ontvangen en na de controle ervan, zullen de omruilingen gebeuren. De wissels worden niet meegegeven met Salon Coaches dit om misverstanden te vermijden en om de omruilingen beter te beheren.

17.    Er worden geen producten nagestuurd (backorders). Deze dienen bij de volgende bestelling (opnieuw) besteld te worden. Uitzondering op deze regel zijn producten die niet leverbaar zijn bij een display of bij pakketten. Deze backorders worden genoteerd en verwerkt van zodra ze terug binnen zijn of er wordt een alternatief aangeboden door nEYES BV indien het product niet meer leverbaar is. De verzendkosten zijn dan voor rekening van nEYES BV. Voor verzending zal er ook een mailtje gestuurd worden met de vraag of je er graag producten bij wenst, omdat dit gaat om een portvrije verzending.

18.   Wissels omwille van het foutief bestellen, vallen zelf ten koste van de besteller.

 

Social Media/ Nieuwsbrieven/groepen/beeldmateriaal:

 

De volgende afspraken worden hieromtrent gemaakt:

 

19.   Make-up Flash (nieuwsbrief) verplicht lezen.

20.   Als erkend verkooppunt is het aan te raden om lid te worden van onze groepen (Facebook, WhatsApp….). Onze Salon Coach zal je daarin bijstaan.

21.   Bellapierre, She-Iss, Make-Up Groothandel, Dr Irena Eris volgen op social media (Facebook, Instagram, TikTok….).

22.   Geen filters op de foto’s van BELLAPIERRE of nEYES BV + vermeldingen van de make-up en fotograaf erbij vermelden en BELLAPIERRE

 

 

Workshops/demo’s:

 

De volgende afspraken worden hieromtrent gemaakt:

 

23.   Bij opstart van een display, krijg je 1 demo twv 175 EUR (excl. Btw) gratis. Hier dient ook voldaan te worden aan de andere voorwaarden van een demo/workshop.

24.   Een gratis workshop/ demo gegeven door onze Bellapierre Visagiste, dient ook gratis aangeboden te worden aan de eindklant.

25.   Bij een workshop of demo zijn er minimum inschrijvingen:
- workshop: minimum 5 personen ingeschreven per workshop (d.w.z. minstens 10 inschrijvingen per avond)
- demo: minimum 5 personen
- Minder inschrijvingen? Dan dient het salon deze demo/workshop zelf te geven en zal onze Bellapierre visagiste NIET aanwezig zijn.

26.   Minimum voorraad aanwezig = basispakket:
  •Primer

               •BB (minimum 4 kleuren)

               •Make-up base

               •Loose Mineral foundation (minimum 6 kleuren)

               •Blush (minimum 2 kleuren)

               •Bronzer / highlight palette

               •Ginger blonde of wenkbrauwpotloden (minimum 2 kleuren)

               •Oogschaduw paletten (minimum 2) en/of losse oogschaduw (indien enkel de losse
                minimum 6 kleuren)

               •Eyeliner ( minimum 2 kleuren )

               •Mascara

               •Lippenstift/Lipgloss/Kissproof/Vanilla lipbalm (minimum 2 van elk)

- Leaflets & boekjes (bij een bestelling ervoor vragen)

- Demaquillant  & wattenstaafjes & - Wegwerpapplicators (mascara & lip)

 

27.   Verplicht van promo te voorzien/ vragen bij een voorgaande bestelling.

28.   Extra workshop/ demo inplannen?
50 EUR (excl. Btw) per uur (met een minimum van 2uur, workshop/ demo);
175 EUR (excl. Btw) voor 4u (demo);
200 EUR (excl. Btw) voor 4,5u (workshop).

 

Extra voorwaarden:

29.   De klant is gehouden om de aanbevolen retailprijzen te respecteren. Het is niet toegestaan om producten aan lagere prijzen te verkopen (met uitzondering van tijdelijke promoties in samenspraak met nEYES BV).

30.   De klant mag de aangekochte producten verkopen op een eigen website, maar mag de producten geenszins aanbieden op externe platformen en discountshops.

31.    Het is de klant niet toegestaan om zelf een box met producten van Bellapierre samen te stellen of te ontwikkelen. Enkel boxen die worden ontwikkeld door Bellapierre en/of nEYES BV mogen worden aangeboden.

32.   De demo’s & workshops die gratis worden aangeboden door Bellapierre en die worden gegeven door een Bellapierre visagiste, mogen op geen enkele manier worden aangerekend aan de consument.

33.    De klant (met uitzondering van parfumerieën) is gehouden om slechts één mineraal merk aan te bieden, met name Bellapierre, uit intrinsieke motivatie en om geen verwarring op het niveau van kwaliteit te creëren in hoofde van de consument. De klant zal geen ander mineraal merk dan Bellapiere verdelen, tenzij in samenspraak en na schriftelijke goedkeuring door nEYES, in welk geval er een target zal worden vastgelegd.

34.   Display moet ten alle tijde gevuld zijn. Dit mag enkel met de producten van nEYES BV. Andere merken mogen niet in de displays uitgestald worden.

35.   Indien onze Salon Coaches langskomen, wordt er nagekeken of de testerstand up to date is, gevuld, proper en niet vervallen is om de identiteit van het merk zo hoog mogelijk te bewaren.

36.   Betwistingen betreffende facturen dienen maximum 7 dagen na ontvangst toe te komen via mail info@makeupgroothandel.be

37.    Hygiëneregels worden steeds toegepast, producten uitspatelen, gebruik van applicators, penselen reinigen na ieder gebruik….

38.   De klant wordt vermeld als verkooppunt op de website van nEYES.

39.   De klant vermeldt steeds de juiste schrijfwijze van de merken.

40.   De klant vermeldt steeds de juiste benamingen van de producten, alsook de juiste merken van de producten.

41.   Onderhavig addendum geldt aanvullend op de algemene verkoopsvoorwaarden van nEYES, die onverkort van toepassing blijven op alle contractuele relaties en facturen van nEYES, vanaf de eerste aankoop door de klant bij nEYES. Bij conflict tussen de bepalingen van de algemene voorwaarden en onderhavig addendum, zullen de bepalingen van onderhavig addendum bij voorrang gelden (lex specialis) op de relatie tussen partijen.

42.   Laattijdige betalingen worden verhoogd met 10 EUR (excl. Btw) administratie kosten voor de eerste aanmaning, 25 EUR (excl. Btw) voor de tweede aanmaning en met 50 EUR (excl. Btw) voor elke volgende vereiste aanmaning.  Bij niet-betaling is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning verwijlrente verschuldigd ten belope van 1% per maand, berekend op het bedrag aan achterstallige vergoedingen en BTW. 

43.   Kortingen/ promo’s moeten nagevraagd en goedgekeurd worden door nEYES via e-mail.

44.   De klant erkent op haar beurt ook het belang van gegevensbescherming en privacy van persoonsgegevens van haar (eind-)klanten en zal de persoonsgegevens van deze betrokkenen met de nodige zorg behandelen. De klant bevestigt expliciet dat alle persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met zowel de Belgische wet van 8 december 1992 als de Europese General Data Protection Regulation (GDPR).

45.   Prijzen zullen door de klanten exact worden overgenomen.

46.   nEYES BV behoudt zich het recht voor om eventuele typfouten m.b.t. de prijsopgave te corrigeren. nEYES BV kan de prijzen eenzijdig wijzigen indien deze prijswijzigingen te wijten zijn aan objectieve omstandigheden buiten haar wil om zoals o.a. wijziging van B.T.W., belastingen en accijnzen, leveringskosten, aankoopkosten, grondstoffen, etc. Deze lijst van objectieve omstandigheden is niet exhaustief en geldt slechts bij wijze van voorbeeld.

47.   Makeupgroothandel.be behoudt zich het recht voor onderhavig addendum aan de algemene voorwaarden, met inbegrip van de technische kenmerken van de producten en diensten evenals haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen, zelfs als dat een impact heeft op de prijs of de kwaliteit van de producten of diensten. Makeupgroothandel.be dient de klant binnen een redelijke termijn vóór de inwerkingtreding van deze wijzigingen in kennis te stellen via elk middel dat zij geschikt acht. De publicatie van een bericht op de website van Makeupgroothandel.be en/of een vermelding op een factuur worden geschikte middelen geacht.

48.   Regionale exclusiviteit is bespreekbaar vanaf het niveau van Diamond klant, doch kan enkel worden overeengekomen met nEYES BV in functie van de bestaande realiteit (bestaande verdelers) en de haalbaarheid naar de toekomst toe.

49.   Vertrouwelijkheid: de klant verbindt zichzelf en alle personen middels dewelke zij optreedt en alle personen waarop zij beroep doet, ertoe, de bedrijfsprocessen van nEYES BV en alle andere informatie en documenten omtrent de werking van nEYES BV of haar producten, geheim te houden en vertrouwelijk te behandelen. Tijdens zowel als na de samenwerking tussen de klant en nEYES BV, zal de klant deze vertrouwelijke informatie, niet openbaar maken noch gebruiken voor andere doeleinden dan die waarvoor ze bekend werd, tenzij met voorafgaandelijke, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van nEYES BV.

50.   Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen nEYES BV en de klant zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Turnhout.