• Banner Privacyverklaring

Privacy verklaring

Privacy Verklaring

De Make-up Groothandel fungeert onder de vennootschap nEYES BVBA. nEYES BVBA heeft haar maatschappelijke zetel te Olmensebaan 20, 2490 Balen , ondernemingsnummer BE 0567.931.832

nEYES BVBA erkent het belang van gegevensbescherming en privacy van persoonsgegevens van haar klanten en zal de persoonsgegevens van deze betrokkenen met de nodige zorg behandelen. Het bevestigt expliciet dat alle persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met zowel de Belgische wet van 8 december 1992 als de Europese General Data Protection Regulation.

Wat is dat nu precies, die GDPR? 
Wel, dat is een nieuwe verordening, namelijk de “Algemene Verordening Gegevensbescherming”, gekend onder de naam GDPR (General Data Protection Regulation). Dit is een nieuwe privacywet om de Europese burgers meer controle te geven over hun persoonlijke gegevens.
Vanaf vrijdag 25 mei 2018 zal deze verordening in voege treden.

We willen heel duidelijk communiceren waarvoor wij
jouw gegevens gebruiken en hoe we ze verwerken:

 • Beheer klantenbestand
 • Maillingslijst: promoties, nieuwe merken, nieuwe producten,out of stock, opleidingen, …
 • Vragen en/of opmerkingen rond bestellingen
 • Reminders en/of duplicaten van facturen
 • Inlog creëren op onze website
 • Vermelding als Selling Point op onze website
 • Opvolging betalingen en andere financiële aspecten
 • Leveringssysteem
 • Communicatie met Account Managers en/of Freelancers van de Make-up Groothandel
 • Online communicatie (social media, …)
We zullen deze persoonlijke informatie nooit zonder uw voorafgaande toestemming met andere partners of derden buiten onze firma delen.

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS:
nEYES BVBA zal deze persoonsgegevens van haar klanten verwerken rekening houdend met volgende doeleinden: De betrokkene op de hoogte brengen van activiteiten met betrekking tot de Make-up Groothandel. 

Ten alle tijden heeft de betrokkene de mogelijkheid om zijn rechten beschreven in de General Data Protection Regulation uit te oefenen. De betrokkene kan steeds volgende rechten uitoefenen:

 • Recht op informatie: de betrokkene heeft steeds de mogelijkheid om alle verzamelde persoonsgegevens op te vragen bij nEYES BVBA ter inzage.
 • Recht op rectificatie: de betrokkene heeft steeds de mogelijkheid om eventuele foute persoonsgegevens te laten verbeteren.
 • Recht op gegevenswissing: Indien de betrokkene wenst dat zijn of haar persoonsgegevens worden verwijderd kan de betrokkene steeds contact op nemen met info@makeupgroothandel.be om met behulp van een simpel kosteloos verzoek de verwijdering van de persoonsgegevens te vragen.